1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Drukuj

informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 18.09.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta

                        Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

                ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przewóz osób do: Warszawy w dniu 27.10.2023r.

 

wybrano ofertę: 

 

STREFA 51

 

Waldemar Zaręba

 

Strzałki 51

 

09-500 Gostynin

 

Drukuj

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta

                        Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

                ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przewóz osób do: Warszawy w dniu 27.10.2023r.

 Zapytanie oferty- formularz oferty

Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 17.08.2023

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

 Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zorganizowanie Wycieczki 3 – dniowej do Sandomierza w terminie: 04-06 października 2023r.

anulowano ofertę - z powodu niewystarczającej liczby chętnych

 
Drukuj

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 17.08.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

 Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zorganizowanie Wycieczki 3 – dniowej do Sandomierza w terminie: 04-06 października 2023r.

wybrano ofertę:

Włóczykij Sebastian Cienkosz
ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków
NIP 681-184-13-05

 

Drukuj

zapytanie ofertowe 17.08.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

Gostynin, dnia 17.08.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

 Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zorganizowanie Wycieczki 3 – dniowej do Sandomierza w terminie: 04-06 października 2023r.

 Zapytanie oferty- formularz oferty

Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA II Z DNIA 08.05.2023R.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

              Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

        ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przewóz osób do: Płocka w dniu 01.06.2023r.

wybrano ofertę: 

STREFA 51

Waldemar Zaręba

Strzałki 51

09-500 Gostynin

 

Drukuj

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

    ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

         Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

      ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zorganizowanie Wycieczki 4 – dniowej do Pragi w terminie: 19-22 września 2023r

wybrano ofertę:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei

Białoskóry 31

09-212 Białoskóry

Drukuj

Zapytanie ofertowe 08.05.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

Gostynin, dnia 08.05.2023r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

              Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

        ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przewóz osób do: Płocka w dniu 01.06.2023r.

 Zapytanie oferty- formularz oferty

 

Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA II Z DNIA 24.04.2023R.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

         Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

 ul. Ozdowskiego 1A  09-500 Gostynin

 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na :

 Przewóz osób do: Gniezna w dniu 11.05.2023r.

wybrano ofertę: 

Biuro Turystyczno - Przewozowe Markan

Mariola Rozmarynowicz

Helenów Trębski 11

09-550 Szczawin Kościelny

Drukuj

zapytanie ofertowe II 24.04.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

    ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

         Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

      ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przewóz osób do: Gniezna w dniu 11.05.2023r.

 Zapytanie oferty- formularz oferty

Drukuj

zapytanie ofertowe 24.04.2023r.

Łukasz Ciesielski włącz . Opublikowano w ZAPYTANIA

    ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

im. św. Brata Alberta

         Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

      ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zorganizowanie Wycieczki 4 – dniowej do Pragi w terminie: 19-22 września 2023r

 Zapytanie oferty- formularz oferty