1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ZAPYTANIE OFERTOWE 19.10.2020

Łukasz Ciesielski włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina

z przeznaczeniem dla

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zakup Aparatu do krioterapii dwutlenkiem węgla Cryo – T Duo – zestaw z dwoma dyszami  i wózkiem z dostawą do zleceniodawcy

 Szczegółowy opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe

 Załączniki:

 Formularz oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 07.09.2020R

Łukasz Ciesielski włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina

z przeznaczeniem dla

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 REMONT CZĘŚCI 1 KONDYGNACJI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OZDOWSKIEGO 1A W GOSTYNINIE

w ramach zadania pt.:

„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie”

Szczegółowy opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Projektowane rozbiórki i demontaże

Projektowana aranżacja pomieszczeń

R1 Zakres robót

Załączniki:

 Formularz oferty załącznik nr 1

Szczegółowy opis budowy - załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 18.02.2020r

Łukasz Ciesielski włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

 ul. Ozdowskiego 1A  09-500 Gostynin  

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na :

 Przewóz osób do Teatru Powszechnego  w Łodzi w dniu 26.03.2020

Szczegółowy opis zamówienia: 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019r

Łukasz Ciesielski włącz .

informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019r na:

 Zorganizowanie poczęstunku na spotkanie wigilijne dla uczestników WTZ

wybrano ofertę:

Leśna Chata

Miałkówek 2

09-500 Gostynin

zapytanie ofertowe 14.11.2019

Łukasz Ciesielski włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

 ul. Ozdowskiego 1A  09-500 Gostynin  

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym na :

 Zorganizowanie poczęstunku na spotkanie wigilijne dla uczestników WTZ

Szczegółowy opis zamówienia: 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe 28.10.2019r

Łukasz Ciesielski włącz .

 Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

 ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Zapytanie ofertowe 18.10.2019r

Łukasz Ciesielski włącz .

   Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie

 ul. Ozdowskiego 1A 09 – 500 Gostynin

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 30.05.2019r.

Łukasz Ciesielski włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego z dnia 30.05.2019r. na:

Przewóz osób:

wyjazd -  Gostynin – Warszawa Lotnisko Okęcie 16.09.2019

przyjazd - Warszawa Lotnisko Okęcie – Gostynin 20.09.2019

 

Wybrano ofertę:

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Gostyninie

ul 18-stycznia 36

09-500 Gostynin